Term And Condition

Term and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บพนันออนไลน์ UFABET ของเรามีข้อกำหนดและเงื่อนไข Term and Condition ที่ให้ผู้ใช้บริการเข้าใจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีความสำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการใช้บริการอย่างไม่เหมาะสม และเป็นการป้องกันความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรา โดยที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

  1. อายุผู้ใช้ : ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายที่มีการกำหนดเอาไว้ และมีความสามารถพอที่จะหารายได้ให้กับตัวเองได้ โดยที่ไม่เดือดร้อนกับคนอื่นรอบตัว
  2. การลงทุน : ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการลงทุนของตนเองและต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพนันต้องมีการให้บริการช่วยเหลือและสนับสนุน
  3. การลงทะเบียน : ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ โดยที่ข้อมูลทั้งหมด นั้น จะต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น ซึ่งอาจต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ รวมถึงการยืนยันตัวตน
  4. การใช้บริการ : ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ โดยที่ไม่ละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่น และไม่สร้างความรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
  5. การเงิน : เว็บพนันออนไลน์มีระบบการเงินที่ปลอดภัยและถูกต้อง รวมถึงการจัดการเงินที่เป็นธุรกิจให้ความสำคัญในการรักษาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
  6. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย : เว็บไซต์ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามหรือองค์กรอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
  7. การดูแลลูกค้า : เว็บไซต์มีบริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรา โดยช่องทางของการดูแลลูกค้า นั้น จะเป็นช่องทาง Line@ ซึ่งมีพนักงานค่อยให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
  8. ข้อกำหนดการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง : การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ นั้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการแต่ละท่านทราบทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละเว็บไซต์ แนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะลงทะเบียนและใช้บริการเว็บพนันออนไลน์ หากผู้ใช้บริการสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ของเราแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการ ได้ตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนด จากเว็บไซต์ของเราแล้ว

Home
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา